GÜNEŞ SİSTEMİ İÇİN ÖZEL BİR EVRİM TEORİSİ Prof.Dr.Uğur Kaynak

Yaklaşık Sekiz milyar yılda buralara gelebilmek için Orionis Öksüz Kolu’nun dip kısımlarındayız. 1.Önce, 1 Mo ( Güneş) kütleli bir Gaz Devi Yıldıza gereksinim var. (Güneşin dört kuşak Büyük Büyük Babası) Bu dev, bütün nükleer yakıt çeşitlemelerinin tadına bakmış olmalı. Merkezinde demir biriktiğinden, Gaz Devi fazından sonra, diğer katmanlar bu demir çekirdek üzerine çökmüş, ısınan çekirdek, üzerine çökenleri çevre uzaya fışkırtmış ve böylece artık nükleer yakıt olarak kullanılamayan demir çekirdek açığa çıkmıştır. inversiyon katmanı da susamlı simit gibi “planeter Nebula” haline gelmiştir. Yakıtı olmadığı için zamanla soğumuş olan bu kalıntı demir enkaza, Beyaz Cüce denilir. (Güneşin üç kuşak Büyük Babasının Babası) Daha büyük kütleli olup 2 ila 7 Mo ‘a kadar olan süper dev yıldızlar patladığında, geriye nötron topu, 7 ila 20 Mo kütleli olanlar ise patladığında geriye bir karadelik bırakırlar ki bunlar işimize yaramaz. 2.Büyük Beyaz Cüce’nin Kimyasal yapısı Fe52, Fe56, Fe57, Co57, Co60 ve Ni56’dan oluşabilir. Bu karışım işimize yarar. Çünkü içlerinde yeterince yüksek Isı Akısı Salma özellikli izotoplar içermektedir. Bu kısa ömürlü fakat yüksek ısı salınımlı izotoplar sayesinde Beyaz Cüce parçalanır. (Patlamaz, bloklanarak parçalanır.)3.a)İkiz yıldızını emmek veya 3.b)Çok uzun süre yoğun bir HII Bulutunun içinde yakıt ikmali yapmak gibi iki farklı yakıt ikmali (!) seçenekleri vardır.4.Madde 2.’de parçalanan Beyaz Cüce, merkezde dev gibi bir enkazın yer aldığı, farklı yörüngelerde, kütlelerinin ve hızlarının farklı olmasından dolayı çok sayıda demir enkaz’ın dolandığı hayalet (Kara cisim de denilebilecek) sistemi oluşturmuştur. (Merkezdeki iki kuşak enkaz, Güneşin Büyük Babasıdır)5.İşte bu araya 3.a) olgusunu düşük bir olasılıkla sıkıştırılabilir. Bu şart, bu teorideki tek zorlamadır. Bizim Kara yıldız bu arada, ikizi olan 1,5 x Mo kütleli Gaz Yıldızdan hem hidrojen, hem de ağır elementler emmektedir. Bu elementler arasında Oksijen ve Silisyum önemli bir yer tutmaya başlar. Böylece yakıt ikmali de yapan kara enkaz, 80xJüpiter kütle eşik değerini en baştan beri aştığı için, nükleer füzyona başlar. Artık Kara yıldız, Proto Güneş olmuştur. (Güneşin Babası) Bu düşük olasılığı ihmal ederek, bir H2 bulutunun içerisinden geçerek yakıt ikmali aşamasına gelelim.6. Durmasını da bilmek gerek. İkiz yıldız tümden emilir veya H2 bulutunun içerisinde iki-üç milyar yıl boyunca yakıt ikmali yapılır ama bu süreçte nükleer füsyona da başlamış olan beyaz cüce 1,5xMo’dan dolayı Sandrashekhar Eşik Değerini de aşılmış olur. (Proto Güneş) 7.Ve bundan tam 4.6 milyar yıl önce Proto Güneş, (Dwarf) Nova Patlaması yaparak, yakın yörünge kulvarlarına silikatları ve diğer ağır element bileşimlerini, hatta “Büyük Büyük Baba”dan miras kalan altını, platini, gümüşü vs gönderirken; uzak yörünge kulvarlarına Hidrojen ve Helyum’u gönderir. (Yerkürenin kıtasal kabuğunda yer alan soy metallerin varlığının, Güneş’in geçmişinde Mo kütleli bir Büyük Büyük Baba’nın varlığından başka bir açıklaması yoktur.8.Bu aşamada Sistemin merkezindeki yıldıza “Şişman Güneş” diyebiliriz. Kendi yörüngelerinin en ağır kütleli parçaları olan Demir enkaz gezegenler, (dış yüzeyleri ondüleli dev asteroidler) soğuk presipitasyon yöntemini kullanarak yörünge çöpçülüğüne başlarlar. (İç Gezegenlerin Polijenik Heteromorf Konglomera Fazı)9.Böylece iç (Terrestrial=Kayalık Kabuklu) gezegenler Venüs, Yerküre, Mars, Tiamat ve dış (Jovian=Gaz Devi) gezegenler, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün olarak sıralanırlar. Bütün bu gezegenlerin en sıra dışı özelliği ise hepsinin de merkezlerinde birer ergimiş demir-nikel çekirdeğin yer almasıdır. Bu nedenle gezegenlerin kendilerine özgü magnetik alanları vardır. 10.Bode-Titus Kuralında da kendine yer bulamayan Mercur ve Pluto, bu günkü yörüngelerine, To-Tauri Fazı sonucunda yerleştirilmiş olup, zavallı Tiamat ise bu faz sonucunda patlatılmıştır.(Etken güç=Roche Limiti). To-Tauri Fazından sonra dinginleşen yıldıza ise “Güneş” adını veriyoruz.Başka bir modelle, merkezinde demir-nikel çekirdek olan Gezegenler Sistemine hatta merkezinde demir plasması içeren merkez yıldıza ulaşmak olası değildir.