Yangınlara Karşı Alınacak Önlemler..

0

Yangın

 

Yangın

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
• Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır;
◦ Yapısal bakımdan yangından korunma:
◦ Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır,
◦ Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalıdır,
◦ Dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleyici tedbirler alınmalıdır,
◦ Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları sağlanmalıdır,
◦ Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır,
◦ Her an çıkabilecek yangınlar için yangı söndürme cihazları çalışır durumda bulundurulmalıdır.
• Organizasyon bakımından yangından korunma:
• Yangınlara karşı iyi bir bina yönetimi olmalıdır,
• Yangınlara karşı gerekli yasaklar konulmalıdır,
• Sabit elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir,
• Sık sık yangın tatbikatları yapılmalıdır,
• Yangın çıkışları açık tutulmalı, acil ışıklandırma sistemleri kurulmalıdır,
• Gereksiz yangın yükü kaldırılmalıdır,
• Korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli ve güncellenmelidir.
• Her türlü işyerinde yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.
• Konutlarda yangını önleyici tedbirler
• Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,
• Çocukların ateşle oynamasına izin verilmemelidir,
• Soba, kalorifer ve mutfak ocakları dikkatli kullanılmalıdır,
• Yanıcı maddeler konutun uygun yerinde saklanılmalıdır,
• Elektrik tesisatından çıkabilecek yangınlara karşı tesisatın düzenli bakımı yaptırılmalıdır,
• Sıvasız, çatlak, hatalı inşa edilmiş ve dolmuş bacalar kullanılmamalıdır,
• Konutlarda da yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.
• Konut Yangınlarında tahliye zamanı çok kısıtlıdır, bu nedenle konutlar için tahliye planı yapılmalıdır.
• Yangınlarda erken uyarı çok önemlidir, bu nedenle her konutta mümkünse bir kaç tane duman dedektörü bulundurulmalı, bunların düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır.
YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER
• Soğutarak Söndürme:
• Su ile Soğutma: Yanıcı maddeyi boğma ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır.
• Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangı yavaş yavaş söner.
• Kuvvetli Üfleme: Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır.
Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.
• Havayı kesme:
• Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.
• Boğma: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.
• Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması: Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.
SÖNDÜRÜCÜ MADDELER NELERDİR?
• Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir söndürücüdür.
• Kum: Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır.
• Karbondioksit Gazı (CO2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır.
• Kuru Kimyevi Tozlar: Kimyasal tozların cinslerine göre A,B,C sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir.
• Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.
YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ;
◦ Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.
◦ Yeri herkes tarafından bilinmelidir.
◦ Duvara sıkıca sabitlenmelidir.
◦ Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.
◦ Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.
YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN KULLANIMI;
• Pimi çek,
• Ateşin kaynağına yönelt,
• Sık,
• Süpür
YANGIN ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
• Telaşa kapılmadan çevrede yangın ihbar düğmesi varsa ona basılmalıdır,
• 110 nolu telefondan yangın itfaiyeye bildirilmelidir. Yangının adresi en kısa ve doğru şekilde mümkünse yangının cinsi ile birlikte (bina, benzin, ahşap, araç vb)bildirilmelidir.
• İtfaiye gelinceye kadar mümkünse yangını söndürmek için eldeki mevcut imkanlardan yararlanılmalıdır.
• Yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır,
• Bunlar yapılırken kendimiz ve başkaları tehlikeye atılmamalıdır,
• Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış olanaksızsa, yatak altlarına dolaplara saklanılmamalı, pencereden dışarıdakilerle iletişim kurulmaya çalışılmalıdır,
• Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve sürünerek hareket edilmeli, ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır,
• Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır.
• Kıyafetiniz alev almışsa; koşmadan durup yere yatarak yuvarlanılmalıdır. Battaniye türü örtüler alınarak alevler boğulmaya çalışılmalıdır.
• Eğer vücudumuzda yanık varsa, hemen soğuk suya tutulmalıdır.
ORMAN YANGINLARI 
ORMAN YANGINLARININ NEDENLERİ
• İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları:
• Ormanda güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması,
• Yakılan ateşin söndürmeden bırakılması,
• Sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması.
• Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anızın yakılması,
• Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması,
• Cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması,
• Çocukların orman içinde ateşle oynamaları.
• Kasıtlı çıkarılan orman yangınları:
• Tarla veya otlakları genişletmek için ormanın bilerek yakılması,
• Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için yangın çıkarılması,
• Birilerinden intikam almak veya bir şeyi sabote etmek için yangın çıkarılması,
• Yabani hayvanları uzaklaştırmak için yangın çıkarılması.
Kaynak: Devlet meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 
ORMAN YANGINLARININ ZARARLARI
• Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.
• Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur.
• Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erezyon, sel-taşkın ve hava Kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür.
• İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar görülür.
• Orman ve orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor, avcılık gibi sektörler olumsuz yönde etkilenir.

Leave A Reply