Misyonumuz

Her türlü koşulda her tür canlıyı tehlike ortamından uzaklaştırmak, her türlü sportif kaza, kaybolma, mahsur kalma, yangın, trafik kazası, insan unsuru ön planda olmak üzere her türlü canlının kurtarılması ve yaşamının devamını sağlamaya çalışmak, yurt içinde ve dışında doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren her türlü olaylarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışmak, etkin arama kurtarma çalışmaları ve kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede kurtarılabilmesi için gerekli düzenlemeleri yaparak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun birim elemanlarını tespit ederek ve yetiştirerek ekibin en kısa sürede olay yerine gitmesini sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak gerek üyelerine,gerek üyeler dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar,eğitim kurumları ile sahışlar’a ilk yardım/arama kurtarma doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek, konusu ile ilğili tatbikatlar yapmak, aynı amaçla kurulmuş olan ve/veya kurulacak olan yurt içinde ve yasal izin alındığında yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, 911 Arama ve Kurtarma Derneği’ nin maddi giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda iş birliği yaparak bu konuda hizmet etmek, ihtiyacı olan insanlara gıda, yiyecek ve tıbbi malzeme sağlamak, giyecek (yasa ile yasaklanmamış) kitap yardımlarında bulunmak, ihtiyac duyulduğu takdirde afet bölgelerinde prefabrik binalar yapmak, halka derneğin tanıtımının daha etkin yapılabilmesi için halka açık yasa ile belirlenmiş meydanlarda tatbikatlar ve gösteriler yapmak.Ana yasamızda belirlenmiş bütün özellikleri kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla ülkemizde boşluğunu gördüğü tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamu oyu oluşturma, toplum bilinçlendirme, tüzük içerisinde belirtilen konular ile ilgili filmler hazırlama, yayınlama/yayınlattırma benzeri çalışmalar yapmak.